20206 Zekât

Zekât (saflık, temizlik, bereket) yıllık zorunlu sadaka vermektir. Allah rızası içindir. İslam’daki beş şartın üçüncüsünü oluşturur. Allah bu toplum yararına yapılan ibadeti belirli kimselere farz kılmıştır. Bu, zenginlerin ve yoksulların arasındaki yardımlaşma ruhunu canlı tutar.  Zekât, kişinin kendi mülkünün belirli bir kısmının fakir, muhtaç insanlara ve diğer belirli insan guruplarına zorunlu olarak devredilmesidir. Kendi mülkünüzü orantılı bir şekilde teslim ederek, temiz bir vicdan sahibi olursunuz. Mallarımızı sorumlu bir şekilde kullanmaya ve ihtiyacı olanlarla paylaşmaya Allah tarafından teşvik ediliyoruz. Paylaşırken, servetiniz ve ruhunuz arınır. Bu sayede onurlu bir yaşam için umut veriyor ve toplumumuzu birlikte daha güçlü tutuyoruz.

“Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak, ancak fakirlere, düşkünlere, zekât toplayan görevlilere (memurlara), kalpleri (gönülleri) İslâm’a ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda savaşanlara (çalışanlara) ve (muhtaç kalmış) yolculara mahsustur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” ~Tevbe sûresi, 9:60~

Bu âyette zikredilen sekiz sınıf, kendilerine zekât verilmesi gereken kimselerdir.

• fakir insanlar (el-fukara)

• muhtaç insanlar (el-masâkîn)

• sadaka yönetiminden sorumlu olanlar

• insanları İslam’a çekmek için (Müslüman yorumculara göre, Müslüman olmayanlara da gönüllü sadaka verilebilir)

• köleler ve kurtuluşları için

• borçlu kişiler

• Allah yolunda (cami vb.)

• (muhtaç kalmış) yolcular

Zekat Hesaplama