Süt Keçileri

Dünyada yoksulluğun olduğu pek çok bölge vardır. Bu bölgelerde  her türlü ihtiyacı olan insanlar  yaşamaktadır. Diğer şeylerin yanı sıra, yiyecek ve gelirden yoksundurlar. Tarım ve süt keçileri bu yerlerde yaşayanlar için iyi bir geçim ve gelir kaynağıdır. Ancak büyümek, ekip biçmek ve hasat etmek için tasarrufa ihtiyaçları var. Bu nedenle süt keçileri köylülere çok fayda sağlıyor. Bir aileye 3 keçi veriliyor. Çoğalmaları için bunların ikisi dişi, birisi erkek oluyor. Dişi keçi doğurur ve süt verir. Böylece süt keçisinin sahipleri yavrulardan ve sütten faydalanırlar. Ayrıca gerektiğinde erkek keçi tüketime veya satışa sunulabiliniyor. Tarım, satılan keçiden elde edilen kârla sağlanır. Bu, köylülerin aldıkları parayı ekip biçmek, hasat etmek ve sonra satmak için kullanabileceği anlamına geliyor. Bu durum, o bölgedeki insanlar için sürekli bir yaşam kaynağı yaratır. Siz de bu ailelere yaşamlarında yardımcı olabilme adına bize destek verebilirsiniz!

Bir Sütkeçisi’nin bağış miktari 90 €