Özel bir zamanda Özel bir başlangıç

 

Hayırseverlik yapmak çoğu insan için zorlu bir görev değildir. Ama zorluğu, hayırseverlik faaliyetinin boyutu büyük olduğunda görülür. Bu bir meydan okumadır, çünkü uygulamada bir şekilde bağlı olunan diğer destekçi ve katkı sağlayanlar vardır. “Her başlangıç ​​zordur” denmesi boşuna değildir.

Mayıs 2020’nin başında, kutsal oruç ayı olan Ramazan’da ilk girişimimiz başladı. Zamanın, tercihen birçok iyi ve hayırsever faaliyetle geçirildiği ay. Böylece Gülbahar Korkmaz’ın ve Malavi’de yaşayan Gönüllü arkadaş’ın Malavi’deki çocuklara biraz neşe katma fikri ortaya çıktı.
Ramazan’ın ardından, Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı’nda insanlar hediyeleşmeyi sever. Bu hediyeleşmeden özellikle çocuklar yararlanır.

Malavi’deki çocuklara bayramda neler hediye edilebileceği ve nasıl mutlu edileceği konusunda çokça fikir alışverişinde bulunuldu. Tişört ve oyuncak kampanyası fikri böylece ortaya çıktı. Başlangıçta, örneğin sosyal medya ya da özel çevre yeterince geniş bir çevre olmadığı için bağış beklentisi çok yüksek tutulmadı. Malavi’deki çocuklar için yaklaşık 150 tişört bağışı beklenirken, giderek artan bağışlar için 10 Mayıs 2020’de bir para havuzu (Moneypool) açıldı. Yüksek bir bağış miktarı elde edilerek bir hafta içinde 741 adet çocuk tişörtü için para toplandı. Böylelikle Afrika’daki çocukların yüzü güldürüldü.

Bağış yoğunluğu çok yüksek olduğundan ve o sırada sahada organizasyon ve koordinasyondan sorumlu yalnızca bir kişi olduğundan, kampanya o noktada son buldu.

Ancak bu son, For Human by Human e.V. derneğinin başlangıcı oldu!


Temel ve amaç:

Daha fazla proje için yüksek talep vardı. Birçok bağışçı bu tür projeleri desteklemeye devam etmeye hazırda bulunuyordu. Bu nedenle şeffaflık korunarak bir dernek kurulmasına karar verildi. Dernek yedi üye tarafından kuruldu.

For Human By Human e. V. derneği destekler sayesinde dünyanın farklı yerlerinde farklı koşullar altında yaşayan insanları desteklemeyi amaçlıyor. Zaman zaman projeler başlatılıp ve uygulanılacaktır. Hizmetler yardımlar gönüllüler tarafından sağlanmaktadır. Derneğin temel şartı, tüm bağışların % 100’ü projelere ve dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gitmesidir. Amaç ise, ihtiyaç sahiplerine el uzatıp ulaşabilmektir.